2018-05-03 คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (คกตป.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (คกตป.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาPCGRN และกิจการร่วมค้า STEC-AS-3 ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ บริเวณก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 135,878