2018-05-08 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำยางแอสฟัลท์พร้อมพนักงานซ่อมบำรุงผิวถนนพหลโยธิน บริเวณสะพานข้ามคลองถนน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำยางแอสฟัลท์พร้อมพนักงานซ่อมบำรุงผิวถนนพหลโยธิน บริเวณสะพานข้ามคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH-CH ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำยางแอสฟัลท์พร้อมพนักงานซ่อมบำรุงผิวถนนพหลโยธิน บริเวณสะพานข้ามคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หลังจากได้รับแจ้งจากประชาชน 2 รายว่าถนนบริเวณดังกล่าวได้ชำรุดเป็นหลุมใหญ่โครงการฯเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจร จึงได้ดำเนินการซ่อมบำรุงโดยด่วน หากท่านไม่ได้ความสะดวกในการสัญจร รฟม. และโครงการฯ ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 135,879