2018-05-16 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการติดตั้งแนวท่อประปา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 10 มิถุนายน 2561

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการติดตั้งแนวท่อประปา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งแนวท่อประปาจึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้
1. วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น.
จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกทุกช่องทาง โดยให้รถฝั่งขาออกไปกลับรถที่ซอยพหลโยธิน 24 ทำให้ช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงมีฝั่งละ 2 ช่องทาง 
2. วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น.
จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง โดยให้รถฝั่งขาเข้าไปกลับรถที่ซอยพหลโยธิน 35 ทำให้ช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงมีฝั่งละ 2 ช่องทาง 
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 135,880