2018-05-18 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตร เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานเหล็กของสะพานข้ามแยกเกษตร ในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 และ วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตร เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานเหล็กของสะพานข้ามแยกเกษตร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 และ วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานเหล็กของสะพานข้ามแยกเกษตร บริเวณแยกเกษตร จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 และ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น.
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 133,187