2018-05-23 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยก คปอ. เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยก คปอ. เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่  25 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน  2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้าง ก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณสี่แยก คปอ. ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องจราจร โดยให้ผู้ใช้ทางจากถนนพหลโยธินและถนนจันทรุเบกษาฝั่งขาเข้าไปกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และให้ผู้ใช้ทางจากถนนพหลโยธินและถนนจันทรุเบกษาฝั่งขาออกไปกลับรถบริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________ 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 135,878