2018-05-11 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนบางเขน เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนบางเขน เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 15 มิถุนายน 2561   

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณวงเวียนบางเขน จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1. วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

    จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนบางเขน ฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง สำหรับรถที่จะไปสะพานใหม่และถนนแจ้งวัฒนะ ให้ไปกลับรถที่หน้าเขตการเดินรถที่ 1 ขสมก. (อู่บางเขน)

2. วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนบางเขน ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 4 ช่องทาง

          ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 135,880