2018-05-02 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ห่วงใยใส่ใจชุมชน จัดรถบรรทุกน้ำ พร้อมพนักงานกวาดล้างทำความสะอาดถนน-ซอย ในพื้นที่ชุมชนตามแนวสายทาง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ห่วงใยใส่ใจชุมชน จัดรถบรรทุกน้ำ

พร้อมพนักงานกวาดล้างทำความสะอาดถนน-ซอย ในพื้นที่ชุมชนตามแนวสายทาง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH-CH ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้ดำเนินกิจกรรม CSR และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จัดรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานกวาดล้างทำความสะอาดถนนซอยบริเวณชุมชนต้นตาล ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี .

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบด้านฝุ่นละอองให้แก่ประชาชน หากท่านไม่ได้ความสะดวกในการสัญจร รฟม. และโครงการฯ ต้องขออภัยมาในโอกาสนี

_________________________________ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 135,881