2018-04-10 ได้ดำเนินกิจกรรม CSR และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

เมื่อวันที่ 5 และ 10 เมษายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SC-CH ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้ดำเนินกิจกรรม CSR และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ นำรถบรรทุกน้ำ และนำพนักงานกวาด ฉีดล้างทำความสะอาดถนนซอยในตลาดประตูกรุงเทพ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ให้กับประชาชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หากท่านไม่ได้ความสะดวกในการสัญจร รฟม. และโครงการฯ ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 105,915