2018-04-16 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ บริเวณสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ดำเนินกิจกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ ป้ายเตือนและสัญญาณไฟเตือนต่างๆ รวมถึงทำความสะอาดผ้าใบป้องกันฝุ่น บริเวณสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากท่านไม่ได้ความสะดวกในการสัญจร รฟม. และโครงการฯ ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 82,377