2018-05-02 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 33 ถึง หอประชุมกองทัพอากาศ และบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต ถึงวัดสายไหม เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 33 ถึง หอประชุมกองทัพอากาศและบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต ถึงวัดสายไหม เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 3–31 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 33 ถึง หอประชุมกองทัพอากาศ และบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหมในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ถึง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้

1. บนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 33 ถึง แยกเสนานิคม และบริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ถึง สวนอาหารบางบัว : จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2. บนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 47 ถึง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริเวณซอยพหลโยธิน 61 ถึง ซอยพหลโยธิน 67 : จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

3.บนถนนพหลโยธิน บริเวณมูลนิธิโพธิภาวนา ถึง รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย : จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

4.บนถนนพหลโยธิน บริเวณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถึง แยก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย: จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

5. บนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึง วัดสายไหม : จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720  โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

 …

Visitors: 135,879