2018-04-26 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่) ถึง ห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการรื้อชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่) ถึง ห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการรื้อชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 23.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน 
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 23.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงเวลาดังนี้
1. ช่วงเวลา 23.00 – 24.00 น.
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าช่องทางด่วนทุกช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า คงเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออก คงมี 4 ช่องทาง 
2. ช่วงเวลา 00.30 – 01.00 น.
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า(เพิ่มเติม) 2 ช่องทาง และปิดช่องทางจราจรฝั่งขาออกทุกช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง โดยให้รถฝั่งขาออกให้ใช้ถนนกำแพงเพชร เพื่อออกถนนวิภาวดีรังสิต
3. ช่วงเวลา 01.30 – 02.30 น.
จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินขาเข้าทุกช่องทาง และปิดเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่ง
ขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 3 ช่องทาง โดยรถที่มาจากถนนวิภาวดีรังสิตให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวิภาวดี 9 (ซอยพหลโยธิน 18/2 ข้างTMB) ออกไปยังถนนพหลโยธินขาเข้า ส่วนรถที่มาจากถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าให้กลับรถใต้สะพานห้าแยกลาดพร้าว ใช้ถนนกำแพงเพชร 2 ออกไปยังถนนพหลโยธิน และรถที่มาจากถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าผ่านห้าแยกลาดพร้าวให้เลี้ยวขวาไปใช้ถนนวิภาวดีรังสิต และเข้าถนนกำแพงเพชร 2 ออกไปยังถนนพหลโยธิน
4. ช่วงเวลา 02.30 – 05.00 น.
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าช่องทางด่วนทุกช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า คงเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออก คงมี 4 ช่องทาง 
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 82,375