2018-04-25 รฟม. แจ้งปิดจราจรบนถนนข้างคลองสอง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

รฟม. แจ้งปิดจราจรบนถนนข้างคลองสอง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 26 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนข้างคลองสอง จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชม. โดยผู้ที่จะใช้เส้นทางจากซอยพหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์) ไปถนนสายไหม ให้ไปใช้ถนนซอยพหลโยธิน 56 เพื่อเข้าซอยพหลโยธิน 54/4 และผู้ที่จะใช้เส้นทางจากถนนสายไหมไปถนนซอยพหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์) ให้เลี่ยงไปใช้ซอยพหลโยธิน 54/4 เพื่อเข้าซอยพหลโยธิน 56 แทน

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 105,917