2018-04-07 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถึง ปากซอยพหลโยธิน 44 เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถึง ปากซอยพหลโยธิน 44 เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2561 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถึง ปากซอยพหลโยธิน 44 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางการจราจรในช่วงวันเวลาดังต่อไปนี้
1. วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่มเติม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง 
2. วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง)
ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________
แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร
โทร. 0–2716-4000 ต่อ 1720
โทรสาร. 0-2716-4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 82,375