2018-04-07 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ชุมชน ก.ส.บ. เขตสายไหม กรุเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN  และบริษัท UN-SH-CH JV ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รดน้ำผู้สูงอายุและมอบของชำร่วย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ชุมชน ก.ส.บ. เขตสายไหม กรุเทพมหานคร

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

 

Visitors: 82,377