2018-03-30 ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ 

            วันที่ 30 มีนาคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และตัวแทนบริษัท กิจการร่วมค้า STEC-AS-3 ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จำนวน 9 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน โดยรับฟังบรรยายรายละเอียดโครงการฯ การก่อสร้างและบริหารโครงการรถไฟฟ้าฯ พร้อมทั้งตอบข้อสักถาม และเดินทางศึกษาดูงานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าและงานระบบราง ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ถนนสายไหม ซอยสายไหม 11 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 79,743