2018-03-28 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการเข้าพื้นที่งานก่อสร้างรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการเข้าพื้นที่งานก่อสร้างรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 3 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการเข้าพื้นที่งานก่อสร้างรถไฟฟ้า บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าคู่ขนาน 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 4 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 4 ช่องทาง ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง  

          ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันและเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 105,918