2017-03-27 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึง บริเวณ สภ.คูคต เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานถนนตัดใหม่ข้ามถนนลำลูกกา

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึง บริเวณ สภ.คูคต เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานถนนตัดใหม่ข้ามถนนลำลูกกา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต จะดำเนินการก่อสร้างสะพานถนนตัดใหม่ข้ามถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึง บริเวณสภ.คูคต จึงจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา โดยทำการปิดเบี่ยงจราจรฝั่งขาออกทุกช่องทางไปใช้ช่องทางฝั่งขาออก(ถนนลำลูกกาขยายใหม่) 2 ช่องทาง จะทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561  ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันและเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ
รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

----------------------------------------------

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 79,743