2018-02-23 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการก่อสร้าง วสท. เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการก่อสร้าง วสท. เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จำนวน 8 ท่าน เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตาการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ พร้อมทั้งตอบข้อสักถาม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 สำนักงานโครงการฯ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร และเข้าดูงานก่อสร้างที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทมหานคร

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 82,380