2018-02-16 จัดรถบรรทุกน้ำไปฉีดน้ำลดฝุ่นละอองทุกวันที่อากาศแห้งให้แก่ชุมชน บริเวณถนนซอยชุมชนต้นตาล ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดรถบรรทุกน้ำไปฉีดน้ำลดฝุ่นละอองทุกวันที่อากาศแห้งให้แก่ชุมชน บริเวณถนนซอยชุมชนต้นตาล ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ กิจการร่วมค้า UN-SH-CH JV  ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดรถบรรทุกน้ำไปฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองบริเวณถนนซอยชุมชนต้นตาล ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี โดยฉีดน้ำทุกวันที่อากาศแห้งเพื่อลดปริมาณฝุ่นให้แก่ประชาชนและชุมชน 

_________________________________

รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th    FB Fanpage : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Visitors: 149,412