2018-02-28 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 3”บริเวณสถานีเสนานิคม (N12)

วันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัท      ที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรม “ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก    ปีที่ 3” ตามแนวสายทางงานก่อสร้างของโครงการฯ ณ บริเวณเสนานิคม (N12) โครงการฯได้ดำเนินการลอกท่อตลอดแนวก่อสร้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ตลอดแนวก่อสร้างของโครงการสามารถระบายน้ำดียิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง รฟม.กำหนดเป็นนโยบายดำเนินการอย่างเนื่องต่อไปจนกว่าจะก่อสร้างโครงการฯแล้วเสร็จ โครงการฯใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำรบกวนการสัญจรบนบาทวิถี

_________________________________ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 135,879