2018-02-22 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต โดยมี นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คณะผู้บริหาร รฟม. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการ และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ รองผู้ว่าการ รฟม. (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และบรรยายภาพรวมความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน ซึ่ง รฟม. ได้เร่งรัดดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรแก่ประชาชน พร้อมกันนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้ชมเทคนิคการก่อสร้างผนังอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินรูปแบบใหม่ โดยการใช้แผงคอนกรีตอัดแรง CCSP (Concrete Corrugated Sheet Pile) และกำแพงกันดินแบบหล่อสำเร็จ (Precasted Retaining Wall) สำหรับผนังอุโมงค์ในช่วงที่ตื้นแทนการก่อสร้างที่ใช้โดยทั่วไป ซึ่งวิธีการนี้จะใช้พื้นที่ระหว่างการก่อสร้างน้อยและลดระยะเวลาการก่อสร้างได้มากกว่าการก่อสร้างตามรูปแบบเดิม โดยสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้างจากแผนงานเดิม 30.5 เดือน เหลือเพียง 24 เดือน (ลดเวลาได้ กว่า 6 เดือน) ช่วยให้เริ่มงานในขั้นตอนต่อไปได้เร็วกว่ากำหนดและสามารถคืนผิวจราจรได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินแล้วเสร็จจะสามารถรองรับปริมาณรถยนต์บนถนนรัชดาภิเษกได้มากยิ่งขึ้นทำให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวมีความคล่องตัว สามารถระบายการจราจรได้เป็นอย่างดี รวมถึงเมื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่คับคั่งในแนวถนนพหลโยธินได้ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊คการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ โทร 0 2716 4044 รวมทั้งช่องทางการติดตามข่าวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ที่ www.mrta-greenlinenorth.com และเฟซบุ๊คโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต 
Call-Center 0 2115 6000 
-------------------------------------------------
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ 
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019
Email: pr@mrta.co.th
...................................................................................................
#วิสัยทัศน์รฟม. (พ.ศ.2560-2564)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Visitors: 135,879