2018-02-23 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สนับสนุนน้ำดื่มและกรวยจราจร กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล patRangsit Mini-half Marathon ครั้งที่ 3 good run fund for kids

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH-CH JV ผู้รับจ้างงานโยธาสัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงสะพานใหม่-คูคต ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "patRangsit Mini-half Marathon ครั้งที่ 3 good run fund for kids" เพื่อระดมทุนมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 (วลา 04.00 - 08.30 น.) โดยสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด และกรวยจราจรอำนวยความสะดวกให้นักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 300 อัน แก่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2115-6000 (24ชั่วโมง), 0-2716-4044 โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 149,412