2018-02-03 คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (คกตป.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตรวจงานก่อสร้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการฯ

คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (คกตป.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตรวจงานก่อสร้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการฯ

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (คกตป.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาPCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ให้การต้อนรับ ณ บริเวณก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าและสถานีห้าแยกลาดพร้าว บริเวณสถานีคูคต และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 135,879