2018-02-05 รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณประตูกรุงเทพ – บริเวณกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นงานคานยื่น

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณประตูกรุงเทพ – บริเวณกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นงานคานยื่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนคานยื่น บริเวณประตูกรุงเทพ (กม.25) – บริเวณกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็น
ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันและเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ 
รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 135,879