2018-02-03 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 3” บริเวณสถานีสะพานใหม่(N20)และสถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 3” บริเวณสถานีสะพานใหม่(N20)และสถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

วันที่ 3 – 26 มกราคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรม “ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 3” ตามแนวสายทางงานก่อสร้างของโครงการฯ ณ บริเวณสถานีสะพานใหม่(N20)และบริเวณสถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) โครงการฯได้ดำเนินการลอกท่อตลอดแนวก่อสร้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ตลอดแนวก่อสร้างของโครงการสามารถระบายน้ำดียิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง รฟม.กำหนดเป็นนโยบายดำเนินการอย่างเนื่องต่อไปจนกว่าจะก่อสร้างโครงการฯแล้วเสร็จ โครงการฯใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำรบกวนการสัญจรบนบาทวิถี

_________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 135,879