2018-01-18 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ลงพื้นที่พบประชาชนบริเวณสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่(N18) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ลงพื้นที่พบประชาชนบริเวณสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ (N18) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการฯ ทางขึ้นลงสถานีและมาตรการความปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจรและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการกำกับดูแลควบคุมงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด ได้ตอบข้อสักถามและร่วมกันดูบริเวณก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานีโครงการฯ 

_________________________________

รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th    FB Fanpage : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Visitors: 82,380