2018-01-15 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 47 ถึง สวนอาหารบางบัว บริเวณซอยพหลโยธิน 67 ถึง แยกถนนเทพรักษ์ และ บริเวณ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ถึง หอประชุมกานตรัตน์ เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 47 ถึง สวนอาหารบางบัว บริเวณซอยพหลโยธิน 67 ถึง แยกถนนเทพรักษ์ และ บริเวณ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ถึง หอประชุมกานตรัตน์ เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 16 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง สัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคต จะดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 47
ถึง สวนอาหารบางบัว
, บริเวณซอยพหลโยธิน 67 ถึง แยกถนนเทพรักษ์ และบริเวณ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ถึง หอประชุมกานตรัตน์ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น.
โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้

1.บริเวณซอยพหลโยธิน 47 ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวา ไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ถึง สวนอาหารบางบัว

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวา ไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

3.บริเวณซอยพหลโยธิน 67 ถึง แยกถนนเทพรักษ์

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวา ไปใช้ช่องทางฝั่งขาออก เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

4.บริเวณ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ถึง หอประชุมกานตรัตน์

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวา ไปใช้ช่องทางฝั่งขาออก เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 135,880