2018-01-15 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 45 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 47 เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น – ลงสถานี

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 45 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 47 เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น – ลงสถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น-ลงสถานี จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 45 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 47 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรดังนี้

1.     วันอังคารที่ 16 มกราคม ถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจร (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

2.     วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 

      จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี)
ฝั่งละ 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจร (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร. 0–2716-4000 ต่อ 1720

โทรสาร. 0-2716-4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 135,876