2018-01-11 มอบของขวัญและของรางวัล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561 แก่ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 21 และชุมชนกองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 มกราคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 โครงการรถรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มอบของขวัญและของรางวัลเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561 แก่ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 21 และชุมชนกองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

_________________________________ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2115-6000(24 ชั่วโมง), 0-2716-4044 โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 135,879