2018-01-11 มอบของขวัญและของรางวัล แก่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนประชาภิบาลและโรงเรียนบางบัว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561

วันที่ 11 มกราคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มอบของขวัญและของรางวัลเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561 แก่โรงเรียนตามแนวสายทางโครงการฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1.     โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2.     โรงเรียนประชาภิบาล แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

3.     โรงเรียนบางบัว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

_________________________________ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2115-6000 (24ชั่วโมง), 0-2716-4044 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 135,876