2018-01-03 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 54/3 ถึง บริเวณประตูกรุงเทพ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานรถยนต์เข้าอาคารจอดรถ

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 54/3 ถึง บริเวณประตูกรุงเทพ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานรถยนต์เข้าอาคารจอดรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 6 มกราคม 2561 ถึง 6 มกราคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้าง

ก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างสะพานรถยนต์เข้าอาคารจอดรถ บริเวณซอยพหลโยธิน 54/3 ถึงบริเวณประตูกรุงเทพ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) โดยจะเปิดใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้ช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงมี 3 ช่องทาง ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันและเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ
รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720  โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 149,422