2017-12-28 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 2” บริเวณสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ (N18) และ สถานีสายหยุด (N19)

วันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัท      ที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรม “ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก    ปีที่ 2” ตามแนวสายทางงานก่อสร้างของโครงการฯ ณ บริเวณสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ (N18) และ สถานีสายหยุด (N19) โครงการฯได้ดำเนินการลอกท่อตลอดแนวก่อสร้างตามแผนงานทั้งหมดแล้วตลอด 2 ปีที่ผ่านมาทำให้สามารถระบายน้ำดียิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ รฟม.จึงมีนโยบายให้ทำต่อเนื่องในปีที่ 3 ต่อไปจนกว่าจะก่อสร้างโครงการฯแล้วเสร็จ โครงการฯใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำรบกวนการสัญจรบนบาทวิถี

 

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 82,380