2017-12-26 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1  ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ท่าน เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ พร้อมทั้งตอบข้อสักถาม ณ ห้องประชุมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานโครงการฯ ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และเดินทางศึกษาดูงานการก่อสร้างบริเวณสถานีกรทหารราบที่ 11 (N16) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

 

Visitors: 79,742