2017-12-18 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างทางขึ้น – ลง สถานีรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างทางขึ้น – ลง สถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต         จะดำเนินงานก่อสร้างทางขึ้น – ลง สถานีรถไฟฟ้า บริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยจะทำการ        เบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) เพิ่มเติม 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงมีฝั่งละ 2 ช่องทาง ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 105,916