2017-11-26 รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนเลียบคลองสอง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนเลียบคลองสอง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 24.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะทำการปิดการจราจรบริเวณถนนเลียบคลองสองเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง โดยผู้ที่ต้องการเดินทางจากซอยพหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์) ไปถนนสายไหมให้เลี่ยงไปใช้ถนนซอยพหลโยธิน 56 ลัดเข้าซอยพหลโยธิน 54/4 และให้ผู้ที่ต้องการเดินทางจากถนนสายไหมไปถนนซอยพหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์) ให้เลี่ยงไปใช้ซอยพหลโยธิน 54/4 ลัดเข้าซอยพหลโยธิน 56 ทดแทน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 24.00 น. 
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 105,915