2017-11-22 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้าบรรยายข้อมูลโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้าบรรยายข้อมูลโครงการฯ

แก่เจ้าหน้าที่และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เข้าบรรยายข้อมูลโครงการฯ การบริหารและการควบคุมงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างโครงการฯ มาตรการจัดการความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบข้อซักถาม แก่เจ้าหน้าที่และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 130 ท่าน โดยมีนายเอนก บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชติ์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 82,379