2017-11-14 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน ถึง ปากซอยพหลโยธิน 30/1 เพื่อดำเนินการรื้อย้ายเสาบันไดฐานรากสะพานลอยคนเดินข้าม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อย้ายเสาบันไดฐานรากสะพานลอยคนเดินข้าม จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน ถึง ปากซอยพหลโยธิน 30/1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรดังนี้
1. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง เป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง 
2. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง 
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 82,380