2017-11-10 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ

  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 22 ท่าน ศึกษาดูงานของโครงการฯ โดยรับฟังบรรยายรายละเอียดโครงการฯ การก่อสร้างและบริหารโครงการรถไฟฟ้าฯ พร้อมทั้งตอบข้อสักถาม ณ ห้องประชุมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานโครงการฯ ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และเดินทางดูงานการก่อสร้างสถานีกรมป่าไม้(N14) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 79,742