2017-11-07 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 34/1 ถึง แยกเกษตร เพื่อดำเนินการขยายช่องทางจราจรเพื่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 34/1 ถึง แยกเกษตร เพื่อดำเนินการขยายช่องทางจราจรเพื่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการขยายช่องทางจราจรเพื่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน34/1 ถึง แยกเกษตร ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางการจราจร ดังต่อไปนี้
1. วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) เพิ่มเติม 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
2. วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) เพิ่มเติม 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019
Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 79,742