2017-10-20 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน17 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 19/1 เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักร สำหรับงานติดตั้งทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน17 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 19/1 เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักร สำหรับงานติดตั้งทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 21 ตุลาคม ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักร สำหรับงานติดตั้งทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณปากซอยพหลโยธิน 17 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 19/1 จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้ช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น.

            ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 82,380