2017-10-16 ฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 49 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 49/1 เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น-ลงสถานี

ต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น-ลงสถานี จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 49 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 49/1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 
16 ตุลาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางการจราจรในช่วงวันเวลาดังต่อไปนี้
1. วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรชิดเกาะกลาง 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง
2. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรชิดเกาะกลาง 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง
3. วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง)
ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และรฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร.0–2716-4000 ต่อ 1720
โทรสาร. 0-2716-4019
Email: pr@mrta.co.th


Visitors: 79,742