2017-10-09 ให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 โครงการรถรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100 ท่าน เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ พร้อมทั้งตอบข้อสักถาม ณ ห้องประชุมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานโครงการฯ ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 87,315