2017-10-01 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสวนอาหารบางบัว ถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 และบริเวณซอยพหลโยธิน 69/2 ถึงซอยพหลโยธิน 69/8 เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสวนอาหารบางบัว ถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 และบริเวณซอยพหลโยธิน 69/2 ถึงซอยพหลโยธิน 69/8 เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันอาทิตย์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 4 
จะดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสวนอาหารบางบัว ถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1(ขสมก.) และบริเวณซอยพหลโยธิน 69/2ถึง ซอยพหลโยธิน 69/8 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางการจราจรดังต่อไปนี้ 
1. บริเวณหน้าสวนอาหารบางบัว ถึง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1(ขสมก.) 
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
2. บริเวณซอยพหลโยธิน 69/2 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/8 
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
ทั้งนี้ การเบี่ยงช่องทางจราจรเพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 77,514