2017-10-01 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสวนอาหารบางบัว ถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 และบริเวณซอยพหลโยธิน 69/2 ถึงซอยพหลโยธิน 69/8 เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 63,246