2017-10-07 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดเจริญธรรมาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า STEC-AS-3 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดเจริญธรรมาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อันเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตามแนวสายทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2115-6000(24 ชั่วโมง), 0-2716-4044 โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 87,315