2017-10-06 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อดำเนินการรื้อถอนเสา บันได ฐานรากสะพานลอย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2560 เวลา 23.00 – 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อถอนเสา บันได ฐานรากสะพานลอย บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวา
ไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 23.00 – 04.00 น.

            ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 87,315