2017-07-13 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 2 ถึงปากซอยพหลโยธิน 52 เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น-ลงสถานี

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 2 ถึงปากซอยพหลโยธิน 52 เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น-ลงสถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น-ลงสถานี จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 2 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 52 ในวันอาทิตย์ที่
16 กรกฎาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางการจราจรดังต่อไปนี้

  1. วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรชิดเกาะกลาง 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง และ ฝั่งขาออกคงมี 2ช่องทาง

  1. วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 

      จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี)
ฝั่งละ 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรชิดเกาะกลางฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง

  1. วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562      

จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง)
ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร. 0–2716-4000 ต่อ 1720

โทรสาร. 0-2716-4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 74,720