2017-07-05 รฟม. แจ้งย้ายจุดกลับรถ(ชั่วคราว)บนถนนลำลูกกา บริเวณหน้าชุมชนคูคตพัฒนา ไปใช้จุดกลับรถใหม่บริเวณหน้าปั้มเชลล์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งย้ายจุดกลับรถ(ชั่วคราว)บนถนนลำลูกกา บริเวณหน้าชุมชนคูคตพัฒนา ไปใช้จุดกลับรถใหม่บริเวณหน้าปั้มเชลล์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 5 - 15 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณจุดกลับรถหน้าชุมชนคูคตพัฒนา จึงมีความจำเป็นต้องย้ายจุดกลับรถจากบริเวณหน้าชุมชนคูคตพัฒนาเป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ใช้เส้นทางไปใช้จุดกลับรถใหม่บริเวณหน้าปั้มเชลล์ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม ถึง วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 22.00 . เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 77,514