2017-06-27 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณสี่แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็มทางวิ่งรถไฟฟ้าและสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณสี่แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็มทางวิ่งรถไฟฟ้าและสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการเจาะเสาเข็มทางวิ่งรถไฟฟ้าและสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณสี่แยกรัชโยธิน ตั้งแต่วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 – วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางการจราจรดังต่อไปนี้

  1. วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออก 1 ช่องทาง โดยจัดช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงมีฝั่งละ 3 ช่องทาง

  1. วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 

จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง โดยจัดช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงมีฝั่งละ 3 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

 

กองสื่อสารองค์กร

สำนักผู้ว่าการ รฟม.

โทร. 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร. 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

 …

Visitors: 77,514