2017-06-07 แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 55 ถึง สำนักงานเขตบางเขน เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็ม งานทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 55 ถึง สำนักงานเขตบางเขน เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็ม งานทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 8 - 30 มิถุนายน 2560 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการเจาะเสาเข็มงานทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณปากซอยพหลโยธิน 55 ถึง สำนักงานเขตบางเขน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก จำนวนฝั่งละ
1 ช่องทาง(ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 3 ช่องทาง ใน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่
30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

            ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ
รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

_________________________________

 

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 82,380