2017-06-05 จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 2”ตามแนวสายทางงานก่อสร้างของโครงการฯ บริเวณถนนประตูกรุงเทพ (สถานี กม.25)

วันที่ 2-5 มิถุนายน 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาPCGRN และกิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)      ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 2” ตามแนวสายทาง        งานก่อสร้างของโครงการฯ ณ บริเวณถนนประตูกรุงเทพ (สถานี กม.25) การจัดกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำนี้ ทำให้ตลอดแนวก่อสร้างโครงการฯสามารถระบายน้ำดียิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม รฟม.จึงมีนโยบาย    ให้ทำต่อเนื่องจนกว่าจะก่อสร้างโครงการฯแล้วเสร็จ โครงการฯใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากการปฏิบัติงาน    ลอกท่อระบายน้ำรบกวนการสัญจรบนบาทวิถี

 

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 87,315